ZZP

( firma jednoosobowa)

Coraz częściej dostajemy od naszych zleceniodawców oferty dla fachowców będących na własnej działalności ZZP.

Jesteś takim fachowcem i poszukujesz nowych projektów? Skontaktuj się z nami: info@happyworkerseu.nl lub 0031683442959

Obecnie poszukujemy fachowców w zawodzie:

  • PŁYTKARZ
  • MURARZ KLINKIERU

ZZP 

( A self-employed professional )

More and more often we receive offers from our clients for professionals who are  a self-employed proffecional.

Are you such a specialist and are you looking for new projects? Contact us: info@happyworkerseu.nl or 0031683442959

We are currently looking for professionals in the profession:

  • TAILER
  • CLINKER BRICKLAYER